Samanizam

Šamanizam je magijska praksa koja se može naći u mnogim dijelovima svijeta. Odnosi se na razne sisteme vjerovanja koji uključuju komunikaciju sa duhovnim svijetom. U nekim antropološkim i religijskim krugovima šamani se smatraju za posrednike između ovog svijeta i duhovne ravni. Iako se šamanski sistem vjerovanja pronalazi širom svijeta, ima dosta varijacija u praksi. Neka od osnovnih vjerovanja u šamanizmu, zajedničih za sva područija, su da duhovi mogu biti dobri i zli i da mogu igrati bitnu ulogu u ljudskom životu. Šamani se povezuju sa duhovima da doprinesu zajednici. Imaju moć da liječe te magične i psihičke moći.

Uloga šamana varira od jedne kulture do druge. Tipične aktivnosti šamana uključuju tumačenje snova, poznavanje biljki, korištenje magije, meditaciju, liječenje, prizivanje kiše, duhovno savjetovanje. Šaman mogu biti i žena i muškarac. U većini slučajeva Šamani su izuzetno poštovani u zajednici. Njihove moći se asociraju sa natprirodnim te mogu biti naslijeđene, ali čak i oni koji ih naslijede moraju proći kroz intezivan trening koji dovodi do inicijacije.

Istorija šamanizma datira unazad do praistorije. Šamanizam je sistem vjerovanja koji je blisko povezan sa animizmom, koji se smatra za jedan od najstarijih sistema vjerovanja u svijetu. Animizam se odnosi na vjerovanje da sva bića i objekti imaju dušu. Nije jasno tačno kada je šamanizam nastao, ali se pretpostavlja da riječ “šaman” potiče iz Sibirije. Na osnovu pronalazaka u špilji u Sibiriji procjenjeno je da je šamanizam star oko 50 000 godina. U XIX st. antropolozi koji su izučavali domorodačke narode u Sibiriji primjetili su da njihovi duševni iscjelitelji imaju jedinstvene prakse. Ovi iscjelitelji su se nazivali šamanima u lokalnoj zajednici. Kasnije, lingvisti su otkrili da su se ova plemena razgranala iz jednog starog originalnog plemena, proces koji se dešavao preko perioda od nekoliko hiljada godina. Takođe je otkriveno da prije nego što su se plemena razgranala u mnoštvo različitih puteva, žene su bile jedini šamani. Nakon što su ova otkrića objavljena antropolozi širom svijeta prihvataju termin “šaman”.

Od davnih vremena šamanizam se koristio kao iscjeliteljska praksa. Ljudi, životinje, biljke i čitava planeta imaju koristi od uloge šamana u društvu, zbog čestih putovanja šaman u spiritualnu ravan da traže pomoć za svoju zajednicu. Nakon što je pomoć pružena šamanu on/ona se vraća u materijalni svijet da savjetuje ljude o problemu. Šamani igraju vitalnu ulogu u održavanju veze između materijalnog i spiritualnog svijeta.

Tradicionalno vještičarstvo na područiju Balkana ima više zajedničkog sa šamanizmom nego modernim neo-paganskim pokretom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s